Trang

header ads

CÁCH SỮA LỖI THUMBNAIL Blogger khi chia sẽ các trang mạng xã hội

Hướng dẫn cách sữa lỗi ảnh thumbnail tiêu đề mô tả bài viết web trên giao diện Blogger (Blogspot) khi bạn chia sẽ bài viết lên các trang mạng xã hội, nhưng bài viết không thể hiện đúng trang đích hình ảnh thumbnail.


Sữa lỗi ảnh Thumbnail khi chia sẽ các trang mạng xã hội:

Khi bạn sử dụng giao diện Blogger (Blogspot) miễn phí bạn thường gặp những lỗi nhỏ như thế này, khi bạn chia sẽ bài viết hoàn chỉnh của mình lên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Twitter ....

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách giúp bạn khắc phục lỗi chia sẽ không hiển thị đúng trang đích như bạn mong muốn.

Sữa lỗi ảnh Thumbnail khi chia sẽ các trang mạng xã hội

Cách thứ 1:

Truy cập vào giao diện Blogger  → Chủ đề → Chỉnh sữa HTML


Sau đó bạn copy đoạn code bên dưới dán vào thẻ </head> 

<!-- code sữa lỗi ảnh chia se mạng XH -->  
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
  <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;40:21&quot;)' property='og:image'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
</b:if>
  <meta content='VN' name='geo.region'/>
<meta content='https://www.facebook.com/kietphoto' property='article:author'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> 
<title><data:blog.pageName/></title> 
<b:else/> 
<title><data:blog.pageTitle/></title> 
</b:if>

 

Nếu dán đoạn code này vào kiểm tra vẫn còn bị lỗi thì bạn xóa và copy đoạn code thứ 2 nhé.


Cách thứ 2:

Giống như bước vào Chỉnh sữa HTML dán đoạn code bên dưới vào </head> 

<script type="text/javascript">
function addLink() {
var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
var selection;
selection = window.getSelection();
var pagelink = "<br /><br /> Nguồn bài viết: <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a><br />"; // change this if you want
var copytext = selection + pagelink;
var newdiv = document.createElement('div');
body_element.appendChild(newdiv);
newdiv.innerHTML = copytext;
selection.selectAllChildren(newdiv);
window.setTimeout(function() {
body_element.removeChild(newdiv);
},0);
}
document.oncopy = addLink;
</script>


Cách thứ 3: 

Nếu 2 bước trên kiểm tra lại vẫn còn bị lỗi bạn vao trang Facebook Debug dán link bài viết gỡ lỗi nhé


Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. If your transaction size exceeds these limits, your money will be divided across quantity of} funds. In some circumstances you might ready to|be succesful of|have the power to} overcome this downside by requesting a withdrawal through verify by courier, which often include considerably higher withdrawal limits. If you are feeling like you’ve gained sufficient, don’t be afraid to leave the 카지노사이트 sport and cash out. This doesn’t imply want to|you must} stop taking part in} as soon as you flip a profit, however never forget that the home has an edge. The home at all times has an edge, so don’t deposit greater than you can to|you possibly can} afford to lose.

    Trả lờiXóa